mazury noclegi, jazdy konne na mazurach, hotel mazury, tanie pokoje
Potrzebujesz pomocy?
Wyślij e-mail lub otwórz kontakt
Poznaj Saskowe Pierwsze Kroki
Zadzwoń +48 532 678 858

Polityka Prywatności / RODO

1. W celu realizacji oferowanych przez nas usług gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zbieramy od Państwa tylko te dane, które są konieczne do należytego wykonania usługi, przechowujemy je i przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji zadań określonych w tym dokumencie. Dokładamy również wszelkich starań, aby Państwa dane były aktualne i prawidłowe. Zapewniamy uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klienta przed ich zmianą, przypadkową utratą lub bezprawnym usunięciem, a także przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wyjawieniem lub używaniem.

Przed przekazaniem nam swoich danych osobowych zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane w naszym gospodarstwie.

2. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail)
 • informacje dotyczące dzieci gościa (imię, wiek)
 • data przyjazdu i wyjazdu gościa
 • preferencje i zainteresowania (rodzaj wybranego pokoju lub apartamentu, informacje o preferowanym sposobie aktywnego spędzania czasu np.jazda konna, kajaki, rowery itp.)
 • pytania i uwagi gościa w trakcie pobytu w naszym gospodarstwie lub po jego zakończeniu.

Zbierane informacje o osobach poniżej 18 roku życia ograniczają się do imienia i nazwiska oraz wieku ze względu na zniżkę w opłacie za całodzienne wyżywienie oraz możliwość uczestniczenia w jeździe konnej. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła. Będziemy wdzięczni za dopilnowanie, aby dzieci nie przesyłały nam jakichkolwiek danych osobowych bez Państwa zgody (szczególnie przez Internet). Jeżeli to jednak nastąpi, można skontaktować się z nami pod adresem e-mail sasek@sasek.pl, aby zapewnić ich usunięcie. Za zgodą gościa możemy zbierać informacje o stanie zdrowia w celu zapewnienia mu właściwej obsługi, np. w przypadku określonej diety lub zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach z jazdy konnej.

3. DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE?

 1. Obsługa rezerwacji pokoi
 2. Obsługa pobytu gościa w pensjonacie:
  • wyżywienie
  • organizacja jazd konnych
  • organizacja wycieczek i innych atrakcji związanych z pobytem
  • wewnętrzne zarządzanie listami gości, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w pensjonacie (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie zasad pobytu, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności)
 1. Zarządzanie relacjami z gośćmi przed pobytem, w trakcie i po:
  • wystawianie faktur na życzenie gościa
  • przesyłanie zdjęć, życzeń świątecznych i ofert specjalnych
  • poznawanie preferencji i zarządzanie preferencjami nowych lub powracających gości

Dane osobowe zbierane są zgodnie z art. 6 pkt.1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”))

4. KIEDY ZBIERAMY DANE GOŚCI?

Dane osobowe mogą być zbierane dla wielu różnych celów, takich jak:

 1. Działalność pensjonatu:
  • rezerwacja pokoju
  • zameldowanie i zapłata
  • posiłki i napoje w trakcie pobytu
  • korzystanie z usług dodatkowych: np. jazda konna, spływ kajakowy, wycieczki

5. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI?

Administratorem danych osobowych gości jest: Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek Mały Ewa Piórkowska z siedzibą w Szczytnie 12-100, ul. Sasek Mały 14 o numerze NIP 7451693279 oraz numerze REGON 280404660 dalej (serwis).

6. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI STRONOM TRZECIM

 • w celu zrealizowania usługi dane osobowe gości są przekazywane uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Agroturystycznego Sasek
 • firmom współpracującym z Administratorem (Kancelaria, Obsługa IT
 • możemy również być zobowiązani do przekazania danych gościa władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w ramach dochodzenia lub śledztwa i w zgodności z przepisami prawa

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (przekazywanie pracownikom tylko danych niezbędnych do właściwego wykonania usługi).

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetrzymujemy dane osobowe gościa wyłącznie przez okres konieczny do celów określonych w tym dokumencie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa

9. MONITORING

W Gospodarstwie Agroturystycznym Sasek prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Ewa Piórkowska. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytanie na adres mailowy sasek@sasek.pl.

10. POLITYKA COOKIES

Przy pierwszej wizycie na stronie www.sasek.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”

11. INSTALACJA PLIKÓW COOKIES

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

12. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

 1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone
 2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

13. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

15. JAKIE MA PAN/PANI PRAWA?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 4. Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 5. Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
 • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym sasek@sasek.pl