Projekty edukacyjne

Opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas I – III interdyscyplinarne projekty edukacyjne, których założeniem jest kształcenie metodami aktywizującymi w warunkach pozaszkolnych. Uczniowie w przyjaznym, bezpiecznym i pięknym krajobrazowo miejscu poprzez doświadczanie, wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz połączenie pracy z zabawą zdobywają wiedzę z różnych dziedzin na określony temat.

Nasze projekty

Jak rośnie chleb
Uczniowie poznają cały proces powstawania produktów zbożowych od uprawy i zbioru roślin, poprzez ich przetwarzanie, aż po wypiek bułki. Dzieci aktywnie uczestniczą w każdym etapie procesu zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów przyrodniczych, edukacji plastycznej, polonistycznej i technicznej.

Z wizytą w stajni
Projekt umożliwiający dzieciom poznanie z bliska życia koni, ich współpracy z człowiekiem, a także pracy związanej z codzienną opieką nad tymi zwierzętami. Uczniowie uczą się rozpoznawać maści koni, interpretować ich zachowania, wykonują proste prace związane z opieką nad zwierzętami. Poznają terminologię związaną z końmi, sprzętem jeździeckim oraz zawody związane z pracą przy koniach, uczą się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby zwierząt.

Polskie i regionalne tradycje świąteczne
Projekt podkreśla rolę tradycji jako elementu kształtowania patriotyzmu zarówno narodowego jak i regionalnego. Uczniowie poznają święta z całego roku kalendarzowego i sposoby ich obchodzenia ze zwróceniem uwagi na różnice występujące w poszczególnych regionach kraju. Projekt realizowany w różnych wariantach, w zależności od pory roku uczniowie wykonują zadania związane z najbliższym czasowo świętem.

Klasa z klasą – savoir vivre przy stole i nie tylko
Zadaniem projektu jest wykształcenie zasad dobrego wychowania w sytuacjach oficjalnych i prywatnych. Uczniowie uczą się odróżniać zachowania właściwe i kulturalne od niepożądanych, wykonują ćwiczenia kształtujące właściwe nawyki. W trakcie realizacji projektu nakrywają i dekorują stoły na eleganckie przyjęcie i spożywają posiłek zachowując zasady savoir vivre.

Z przyrodą za pan brat
Praca realizowana w terenie. Podczas wycieczki uczniowie uczą się rozpoznawać kierunki świata, rośliny, charakterystyczne elementy ukształtowania terenu. Odnajdują i uczą się rozpoznawać tropy zwierząt oraz różne gatunki roślin. Ze względu na atrakcyjne położenie naszego gospodarstwa nad jeziorem, w pobliżu rzeki i lasu uczniowie mają możliwość poznania różnych ekosystemów. Trasa wycieczki opracowana jest w taki sposób, aby obejmowała również miejsca związane z historią wsi i regionu.

Każde dziecko otrzymuje dzienniczek praktyk, oraz zabiera ze sobą wykonane przez siebie prace. Zapewniamy wszystkie środki i materiały do zrealizowania projektu. Prosimy jedynie o przywiezienie ze sobą kredek, mazaków i nożyczek.

Czas realizacji projektów:

  • 3-4 godziny
  • Cena pakietu podstawowego: 20 – 30 zł od dziecka.

Opcje dodatkowo płatne:

  • obiad 15 zł
  • ognisko 10 zł
  • zdjęcie z koniem 4 zł
  • przejażdżka bryczką 8 zł

Realizujemy również projekty „na zamówienie”. Wystarczy mailem zgłosić do nas temat, a my go opracujemy i zrealizujemy z Waszą klasą. Do każdego projektu przygotowaliśmy obudowę dydaktyczną, którą mogą Państwo wykorzystać w swojej dokumentacji.

Poznaj Projekty

Zobacz PDF z gotowymi projektami

Masz Pytania?

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości